Hammarby beviljas elitlicens 2017/18

 

Hammarby beviljas elitlicens 2017/18

Granskningen av Hammarby IF:s ekonomi har fortsatt efter att övriga elitserieföreningar beviljats elitlicens.