Bandyplay blev en stor succé

 

Bandyplay blev en stor succé

Svensk Elitbandy satsade friskt på sin egen kanal – Bandyplay. Projektet blev en succé med ett överskott redan första året.